ผลงานครู

ค้นหาผลงาน :
 
  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ จัดโดยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ...
[เพิ่มเติม]  


  ผ่านการอบรม ADOC ๒.๐ Trainer’s Training on the Innovative Learning Media Camp ๒๐๑๔
ผ่านการอบรม ADOC ๒.๐ Trainer’s Training on the Innovative Learning Media Camp ๒๐๑๔ (Intermediate with Real Time Workshop) forKhonKaen Provincial Administrative Organization Personnel/Teacher วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จัดโดยวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  ...
[เพิ่มเติม]  หน้าที่ : 1 |
ผลงานทั้งหมด : 2 ผลงาน

 
 
© Copyright องครักษ์พิทักษ์โลก   สอนโดย : ครูอมรพรรณ จรูญแสง | E-mail : jenropkrota_99@hotmail.com
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120