ส่งงานออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)
 

 

หัวข้อ : 

รายละเอียด : 
ไฟล์งาน :  [ * ชื่อไฟล์ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น ]
   
   
         
   
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright องครักษ์พิทักษ์โลก   สอนโดย : ครูอมรพรรณ จรูญแสง | E-mail : jenropkrota_99@hotmail.com
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120