รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.1-ม.3
                รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2558 ระดับประเทศ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 14-16 ตุลาคม 2558 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด
วันที่โพสต์ : 16 ตุลาคม 2558  
 

   รูปภาพ : รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.1-ม.3
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright องครักษ์พิทักษ์โลก   สอนโดย : ครูอมรพรรณ จรูญแสง | E-mail : jenropkrota_99@hotmail.com
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120