รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4
                รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร Space Krenovation Park อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่โพสต์ : 9 ตุลาคม 2558  
 

   รูปภาพ : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright องครักษ์พิทักษ์โลก   สอนโดย : ครูอมรพรรณ จรูญแสง | E-mail : jenropkrota_99@hotmail.com
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120