ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
                ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2559
วันที่โพสต์ : 16 มกราคม 2559  
 

   รูปภาพ : ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright องครักษ์พิทักษ์โลก   สอนโดย : ครูอมรพรรณ จรูญแสง | E-mail : jenropkrota_99@hotmail.com
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120