ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา
                ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ จัดโดยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
วันที่โพสต์ : 16 พฤษภาคม 2557
 

   รูปภาพ : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright องครักษ์พิทักษ์โลก   สอนโดย : ครูอมรพรรณ จรูญแสง | E-mail : jenropkrota_99@hotmail.com
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120