ผ่านการอบรม ADOC ๒.๐ Trainer’s Training on the Innovative Learning Media Camp ๒๐๑๔
                ผ่านการอบรม ADOC ๒.๐ Trainer’s Training on the Innovative Learning Media Camp ๒๐๑๔ (Intermediate with Real Time Workshop) forKhonKaen Provincial Administrative Organization Personnel/Teacher วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จัดโดยวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วันที่โพสต์ : 11 พฤษภาคม 2557
 

   รูปภาพ : ผ่านการอบรม ADOC ๒.๐ Trainer’s Training on the Innovative Learning Media Camp ๒๐๑๔
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright องครักษ์พิทักษ์โลก   สอนโดย : ครูอมรพรรณ จรูญแสง | E-mail : jenropkrota_99@hotmail.com
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เลขที่ 123  ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120