ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) การประกวดส ...
เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ย. 25 ...
Update : 25 พฤศจิกายน 2559
เป็นคณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่ง ...
เป็นคณะกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันทักษะโครงงานสังคมศึกษา งานมหกรรมการจัดการ ...
Update : 28 กรกฏาคม 2559
นำเสนอผลงานสื่อภูมิสารสนเทศ ...
นำเสนอผลงานสื่อภูมิสารสนเทศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 20 พฤศจิก ...
Update : 20 พฤศจิกายน 2558
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ...
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากคุรุสภา  ...
Update : 16 มกราคม 2559
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระ ...
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2558 ระดับ ...
Update : 16 ตุลาคม 2558
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4  ...
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
Update : 9 ตุลาคม 2558

สังคมออนไลน์ (Facebook)